На какво да обърнете внимание при сключване на застраховки

сключване на застраховки

На какво да обърнете внимание при сключване на застраховки. При преждевременно прекратяване на договора рискувате да загубите част или всички премии, например ако прекратите договора през първата година от срока. Затова обърнете внимание на процедурата за определяне на размера на сумата за обратно изкупуване по вашия договор.

На какво да обърнете внимание при сключване на застраховки

Обърнете внимание и на:

 • срок на застрахователния договор;
 • размери на застрахователните премии;
 • честота на плащане на вноски;
 • разпределение на рисковата и капиталовата част в застраховането;
 • списък на изключенията от застраховка;
 • основание за отказ за плащане на осигуровки;
 • условия за предсрочно прекратяване на договора (включително процедурата за определяне на размера на сумата за обратно изкупуване).

Не крийте информация за здравословното си състояние (особено за наличието на хронични или смъртоносни заболявания) – ако се окаже, че сте укрили важна информация, застрахователната компания може да анулира договора и да не плати нищо.

Какво да търсите при избора на застрахователна компания?

 • наличие на лиценз за животозастраховане;
 • фирмен опит;
 • клиентски отзиви;
 • тарифната политика на компанията.

Освен това застрахователната полица може да включва защита срещу събития, които не са свързани с медицината: загуба на багаж, отмяна на пътуване, гражданска отговорност на застрахования и други инциденти.

На какво да обърнем внимание, когато кандидатствате за детска застраховка:

Няма фундаментални разлики между застраховката за деца и възрастни. Цената на застрахователната полица за дете се определя по същите правила, както за възрастен:

 • срок на валидност – колкото по-дълъг е, толкова по-скъпа е застрахователната полица;
 • броя на включените застрахователни събития – разширената застрахователна програма винаги е по-скъпа от основната;
 • броя на приемащите страни – колкото повече са, толкова по-висока е цената на застрахователната полица;
 • размера на застрахователната сума;
 • наличие на самоучастие – колкото по-голямо е самоучастието, толкова по-ниска е цената на застрахователната полица.

Единственият фактор, който отделно влияе върху цената на застрахователната полица за деца, е възрастта. При бебетата украсата е най-скъпа. За деца под седем години застрахователната полица вече е по-евтина, а за по-големи деца цената е същата като за възрастни.

На какво да обърнете внимание при сключване на застраховки
Към началото