fitness-sofia

Настройка на водомери с дистанционно отчитане

водомери

След приключване на настройката, USPD за дистанционно отчитане на водомери преминава в работен режим и непрекъснато записва сигналите за дебита от измервателните устройства. Веднъж на ден (честотата е конфигурируема), устройството предава данни към облачната услуга SAURES.

Сега показанията на измервателния уред за текущия или последния ден могат да бъдат преглеждани чрез уеб акаунта и мобилното приложение. Достъпът до „Личен акаунт“ и мобилните приложения са безплатни. Ние не начисляваме абонаментна такса за използване на основните функции на системата.

Дистанционно отчитане на показанията на водомери

Отчитането на топлата и студената вода се извършва, за да се определи нейната цена. Както и да се открият течове в случай на неизправност на клапаните и тръбите. Измерването на водата също ви позволява да определите действителните обеми на нейното потребление. Дистанционното събиране на показания от водомери ви позволява бързо да получавате информация за текущия и исторически разход на вода с честота до един час. Периодичното дистанционно отчитане с времеви печат на колективни и индивидуални измервателни уреди за вода ви позволява точно да изчислите баланса между сумата от показанията на отделни измервателни уреди и колективни (общи къщи) измервателни уреди за фиксирани периоди – 1 час, 1 ден, 1 седмица, 1 месец и за произволни периоди от време …

Високотехнологичните „интелигентни“ измервателни уреди за дистанционно управление на вода помагат за своевременно откриване на извънредни ситуации, незаконни действия на недобросъвестни потребители. Допълнителните безжични сензори и сензори Ви позволяват да наблюдавате налягането и температурата и тръбопроводите, спомагат за навременното информиране за ситуации преди аварията.

Събирането на показанията на измервателните уреди се извършва с помощта на безжична технология.

Какви са плюсовете на водомерите с дистанционно управление?

Ефективен процес на събиране на данни

  • • По-кратки интервали за фактуриране
  • • Висока надеждност на получените данни
  • • Подобрено управление на данните
  • • Възможност за наблюдение на потреблението
  • • Визуализация на потенциала за спестяване
  • • Мерки за оптимизиране на потреблението
  • • Опазване на ресурсите.

Модулът PDC (Pulse Data Capture) е оптималното устройство за интегриране на всеки водомер, оборудван с импулсен сензор (с импулсен изход) в система за безжично предаване на данни.

Данните за потреблението на вода, енергия, топлина, газ, нефт и други измервателни уреди с импулсна мощност могат да се предават с това устройство към приемника wM-Bus.

Фирма Техем Сървисис ЕООД е лидер в  отчитането и разпределението на енергия.

Местоположениегр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул.проф. Георги Павлов №3.

Телефон за връзка: 0 700 1 28 28.

Настройка на водомери с дистанционно отчитане
Към началото