Какво прави един електротехник? 

Какво прави един електротехник? 

Какво прави един електротехник? Ето какво трябва да търсите, за да намерите квалифициран домашен електротехник, запознат с типа работа, която искате да свършите. Дефектното окабеляване е пожар, който чака да се пламне. Това е достатъчна причина да наемете опитен електротехник, но не единственият. 

Какво прави един електротехник? 

Въпреки че окабеляването може да изглежда като черно-бяло предложение – или светлината светва, или не – това всъщност е огромна взаимозависима мрежа. Вериги, които иначе са безопасни, но са лошо проектирани, могат да повредят двигателите на уреда и електронното оборудване, защото доставят грешен ампераж. Светлините на дори частично претоварени вериги могат да мигат, когато уредът се използва, или прекъсвачът може да се задейства или предпазителят може да изгори, изключвайки напълно веригата. Наемането на опитен електротехник може да ви помогне да избегнете тези проблеми. 

Как да наемете и намерите електротехник?

Електротехниците са склонни да се специализират. Някои се концентрират върху ново строителство, други само в търговска дейност, а трети отиват само на сервизни обаждания, за да поправят контакти или дефектни тела. Тези електротехници, които се специализират в ремоделиране, са усвоили техники за окабеляване на съществуващи домове и допълнения. Например прокарване на кабели през завършени стени, оценка на капацитета на съществуващите вериги и оценка дали да се инсталира допълнителен сервизен панел (където са прекъсвачите), за да се справят с увеличените изисквания за мощност . 

Да внимавате когато наемате електротехник 

Повечето главни изпълнители имат кратък списък от надеждни електротехници, но ако вашият изпълнител не може да препоръча такъв, обърнете се към помощ от приятели или съседи в района за препоръка. Не забравяйте да им кажете вида работа, която вършите, за да могат правилно да намерят професионалиста за работата. Когато интервюирате електротехник, поискайте да видите копие от неговия държавен лиценз, както и доказателство за застраховка. Уверете се, че и двете са актуални. 

Преценка на качеството на работа на елекетротехника 

Въпреки че е необходимо тренирано око, за да забележите грешките на електротехника, можете да премахнете някои имена от списъка си въз основа на изрядността на тяхната работа. По правило работа, която не е спретната, вероятно не е безопасна. 

Ако можете да получите достъп до сайт, намерете място, където няколко кабела вървят заедно, обикновено близо до сервизния панел. Romex — плоският кабел с бяла пластмасова обвивка, обичаен за повечето жилищни кабели — трябва да минава към сервизния панел по спретнат, подреден начин. Ако кабелите са кръстосани и разбъркани или ако падат от греда на греда, електротехникът нито върши методична работа, нито проявява необходимото внимание за безопасното окабеляване на дома. Това не е заяждане. Кабелите, които се сливат в сервизния панел по подреден начин, улесняват електротехника да съпостави кабела с правилния прекъсвач. 

Какво прави един електротехник? 
Към началото