fitness-sofia

Дистанционно отчитане на водомери и настройването им

Дистанционно отчитане на водомери

Дистанционно отчитане на водомери и настройването им

Дистанционно отчитане на водомери и настройването им. След приключване на настройката, USPD за дистанционно отчитане на водомерите преминава в работен режим. Непрекъснато записва сигналите за дебита от измервателните устройства. Веднъж на ден (честотата е конфигурируема), устройството предава данни към облачната услуга SAURES.

Сега показанията на измервателния уред за текущия или последния ден могат да бъдат преглеждани чрез уеб акаунта и мобилното приложение. Достъпът до „Личен акаунт“ и мобилните приложения са безплатни. Ние не начисляваме абонаментна такса за използване на основните функции на системата.

Дистанционно отчитане на показанията на водомерите

Отчитането на топлата и студената вода се извършва, за да се определи нейната цена, както и да се открият течове в случай на неизправност на клапаните и тръбите. Измерването на водата също ви позволява да определите действителните обеми на нейното потребление. Дистанционното събиране на показания от водомери ви позволява бързо да получавате информация за текущия и исторически разход на вода с честота до един час. Периодичното дистанционно отчитане с времеви печат на колективни и индивидуални измервателни уреди за вода ви позволява точно да изчислите баланса между сумата от показанията на отделни измервателни уреди и колективни (общи къщи) измервателни уреди за фиксирани периоди – 1 час, 1 ден, 1 седмица, 1 месец и за произволни периоди от време …

Високотехнологичните „интелигентни“ измервателни уреди за дистанционно управление на вода помагат за своевременно откриване на извънредни ситуации, незаконни действия на недобросъвестни потребители. Допълнителните безжични сензори и сензори Ви позволяват да наблюдавате налягането и температурата и тръбопроводите, спомагат за навременното информиране за ситуации преди аварията.

Събирането на показанията на измервателните уреди се извършва с помощта на безжична технология.

Какви са плюсовете на водомерите с дистанционно управление?

Ефективен процес на събиране на данни

• По-кратки интервали за фактуриране

• Висока надеждност на получените данни

• Подобрено управление на данните

• Възможност за наблюдение на потреблението

• Визуализация на потенциала за спестяване

• Мерки за оптимизиране на потреблението

• Опазване на ресурсите.

Модулът PDC (Pulse Data Capture) е оптималното устройство за интегриране на всеки водомер, оборудван с импулсен сензор (с импулсен изход) в система за безжично предаване на данни.

Данните за потреблението на вода, енергия, топлина, газ, нефт и други измервателни уреди с импулсна мощност могат да се предават с това устройство към приемника wM-Bus.

Фирма Техем Сървисис ЕООД е лидер в  отчитането и разпределението на енергия.

Дистанционно отчитане на водомери и настройването им
Към началото